דלג על Banners
Banners
ההרשמה בעיצומה
דלג על Banners
Banners
חבר מביא חבר
דלג על כניסה לחברים רשומים
כניסה לחברים רשומים

כניסה לחברים רשומים

   :
 
הרשמה לאתר  |  שכחת סיסמא?
דלג על בר עליון
בר עליון

סיוע לסטודנטים במילואים

 

הגשת בקשות ולת"ם (ועדה לתאום שירות מילואים)
 
סטודנט שיציאתו לשירות מילואים עלולה לפגוע באופן ממשי בלימודיו, רשאי להגיש בקשה לולת"ם לדחיית שירותו, לקיצורו או לביטולו.
ע"פ פקודות מטכ"ל מכסת ימי המילואים בשנה אקדמית (אוקטובר-יולי) לא יעלה על:
לסטודנט לתואר ראשון – 21 יום.
לסטודנט הלומד למכינה – 12 יום.
 
ולת"ם סטודנטים מטפל בבקשות הדנות בתקופת מילואים של 6 ימים ומעלה בלבד. כל בקשה לגבי שמ"פ הקצר מ-6 ימים יש להפנות למפקד היחידה.
בעת הדיונים מתחשבת ולת"ם בבעיות אקדמיות בלבד (כגון: תוכנית לימודיו של הסטודנט, תקופת בחינות ועונת לימודי הקיץ). ולת"ם סטודנטים לא ידון בבקשות לדחיית שירות מילואים מטעמים אישיים או רפואיים, אלא רק מנימוקים אקדמיים.

נוהל הגשת בקשה לולת"ם סטודנטים
מחובתו של הסטודנט לדווח מבעוד מועד על לימודיו למשרד הקישור ביחידתו ולפרט: חוג, שנת לימוד, תואר וכתובת מעודכנת. עליו לצרף אישור רשמי מטעם המרכז על לימודיו. רישום זה נועד לסייע בתכנון קריאתו לשמ"פ (שרות מילואים פעיל).

 • סטודנט המעונין להגיש בקשה לדחיית / קיצור שירות המילואים יגיש את הבקשה לולת"ם באמצעות טופס בקשה לולת"ם.
 •  במידת הצורך יינתן לסטודנט סיוע, על ידי דיקן הסטודנטים, במילוי הטפסים והגשת הבקשה.
 •  בקשת ולת"ם תוגש מיד עם קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד היציאה לשמ"פ. טופס הבקשה ימולא על כל פרטיו בציון מספר הטלפון, מספרו האישי של הסטודנט וכן פירוט מערכת השעות ומועדי הבחינות. אין לעכב הגשת הבקשה גם אם לא פורסמו עדיין תאריכי בחינות. ניתן לציין מועדים משוערים ולצרף במועד מאוחר יותר אישור בחינות.
 •  החלטת הולת"ם תימסר לסטודנט עם הגעתה ללשכת דיקן הסטודנטים.
 •  ערעור על החלטת הולת"ם ניתן להגיש רק במקרה שנוספו פרטים או נימוקים חדשים שלא צוינו בבקשת ולת"ם המקורית. את הערעור יש להעביר מיד ולא יותר מ- 7 ימים מיום החלטת הועדה. ההחלטה לאחר הערעור הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.


קישורים חשובים

   צה"ל – פורטל המילואים 
   ולת"ם - ועדה לתיאום מילואים

   הזמנת אישורים צבאיים, כולל צו 8 
   נציב קבילות חיילים   
   בטוח לאומי 

 
סיוע לסטודנטים החוזרים משירות מילואים פעיל
(להלן עיקרי "נוהל מילואים", לקריאת הנוהל המלא המופיע ב"תקנונים" לחץ כאן).

 • המרכז האקדמי פרס עושה את מרב המאמצים כדי לסייע לסטודנטים השבים משירות מילואים להשתלב בהמשך לימודיהם.
 • הטיפול בסטודנטים במילואים מרוכז אצל דיקן הסטודנטים.
 • הזכויות המפורטות להלן יוענקו לסטודנט שיציג בפני דיקן הסטודנטים אישור על "שירות מילואים פעיל" (שירות של לפחות 14 ימים רצופים, או שירות במספר רב של 21 ימים מצטברים בסמסטר), לא יאוחר משבועיים מתום שירות המילואים.

סיוע לבני זוג שהם סטודנטים והורים לילדים

המרכז האקדמי פרס שותף לרעיון הגואה להעניק זכויות והטבות לסטודנטים שהם הורים לילדים ובני זוגם משרתים במילואים.
כהמשך להחלטת היו"ר עפרה אלול והנהלת המרכז האקדמי פרס, הוחלט לסייע ולהקל על סטודנטים שהם בני או בנות זוג של משרתי מילואים (הורים לילד אחד לפחות) ולהעניק להם סיוע והטבות בדומה לחיילי המילואים. הזכויות מתייחסות למבחנים, הגשת עבודות ותרגילים, שיעורי עזר, קדימות במלגות, קורסי קיץ, צילומים ועוד.

ההחלטה התקבלה כהמשך להצעתו של פרופ' יניב פוריה, מומחה לניהול מורשת מהמחלקה לניהול מלונאות ותיירות ומרצה בקורס "חקר שווקים" במרכז האקדמים פרס. פרופ' פוריה נימק את חשיבות ההחלטה: "כאשר הורה יוצא לשרות מילואים, כל המשפחה מגויסת לנושא ולא רק החייל עצמו. סטודנטים שהינם בני ובנות זוג לחיילי מילואים ובעלי משפחות, בשל העומס הרב המוטל עליהם, מתקשים לעמוד במטלות האקדמיות הניצבות מולם. מצב זה יוצר חוסר הוגנות שמחובת מוסדות הלימוד בישראל להסדיר באופן מידי".

עפרה אלול, יו"ר המרכז האקדמי פרס, מדגישה כי "במרכז האקדמי פרס לומדים סטודנטים רבים המשרתים במילואים, וכן סטודנטים שהם הורים ובני זוג למילואימניקים. ההחלטה להצטרף ולהוביל מהלך מסוג זה שמטרתו לסייע לבני הזוג של משרתי המילואים, בזכויות וכללי סיוע הדומים לאלו המשרתים במילואים, נובעת בעיקר מההכרה וההערכה להשקעה הכרוכה בלנהל את משק הבית, העבודה, הטיפול בילדים, מטלות הלימודים ועוד, בהיעדר בן/ת זוג תומך/ת."

יצוין, כי המרכז האקדמי פרס, שבו שיעור משרתי מילואים גבוה יחסית, מוקיר את משרתי המילואים ומעניק להם זכויות והטבות אקדמיות ואחרות במהלך לימודיהם,

בשיתוף עם דיקן הסטודנטים, ראשי התכניות, אגודת הסטודנטים ושאר המחלקות נותני השירות לסטודנט, כבר מזה זמן רב,

ב- 27 לחודש יולי 2011 ערך המרכז האקדמי פרס ערב הוקרה לחיילי צבא הגנה לישראל ולמשרתי מערך המילואים הלומדים במרכז, במעמד ראש אגף כח האדם בצה"ל, אלוף אורנה ברביבאי.
עפרה אלול, יו"ר המרכז האקדמי פרס, הדגישה בערב זה כי הרעיון המארגן ליום ההוקרה היה קיום יום הערכה והצדעה מרכזי, למערך החובה, הקבע והמילואים בצה"ל.

הזכות לתת היא החובה שלנו!


 
רישום לקורסים

 • השירות במילואים לא יפגע ברישום לקורסים של סטודנטים.
 • במידת האפשר, מזכירות הסטודנטים תאפשר לסטודנט היוצא למילואים רישום מוקדם לקורסים.
 • סטודנט אשר היה בשמ"פ בתקופת הרישום ועקב כך נבצר ממנו לבצע רישום לקורס, יוכל להשתתף בקורס המבוקש על ידו גם אם לא נותרו מקומות פנויים באותו קורס.
   

 בחינות סוף סמסטר 

 • סטודנט שנעדר עקב שרות מילואים ממועד בחינה א' ו/או ממועד ב' זכאי למועד בחינה נוסף - מועד מיוחד.
 • סטודנט ששירת 14 ימים רצופים או 21 ימים מצטברים, במהלך הסמסטר, זכאי להיעדר ממועד א' או ממועד ב' ויקבל מועד מיוחד, במקום מועד הבחינה ממנו הוא נעדר.
 • סטודנט ששירת 4 ימים ומעלה בתקופת הבחינות או בשבועיים שלפניהם זכאי להבחן במועד בחינה נוסף, בכל בחינה שתתקיים בטווח מספר ימים מתום שירותו לפי הנוסחה הבאה: מספר ימי מילואים כפול 0.8.
 • מועד מיוחד יינתן במועד מוקדם ככל שניתן, ךמעט מקרה שבו הסטודנט יעדיף לדחות את הבחינה לפעם הבאה שבה יתקיים הקורס.
 • סטודנט שנבצר ממנו לערער על ציון שקיבל בבחינה משום שמועד הערעור חל בתקופת היותו במילואים, זכאי למועד ערעור נוסף.


בחינות אמצע סמסטר, עבודות ותרגילים

 • סטודנט השוהה בשירות מילואים או חזר מתקופת שירות מילואים 7 ימים לפני מועד הגשת העבודה, יוכל להגישה במועד מאוחר יותר, או לקבל פטור מהגשתה, או להגיש עבודה חלופית, וזאת בתאום עם מרצה הקורס.
 • סטודנט אשר נבצר ממנו להשתתתף במעבדות / סמינריונים / סדנאות / קורסי הכשרה מעשית, עקב שירות מילואים, יוכל להשלים את שהחסיר במועד מאוחר יותר, או לקבל פטור מהשתתפות, וזאת בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם מרצה הקורס.

סיוע בהשלמת לימודים

 • סטודנט רשאי לפנות אל מרצה הקורס ולקבל עזרה בהשלמת חומר הלימודים שהפסיד בתקופת שירות המילואים. כל מרצה ישתדל להיענות ככל יכולתו לבקשות הסטודנט, המתייחסות להשלמת חומר הלימודים שהפסיד.
 • סטודנט זכאי לקבל הדרכה ע"י חונך להשלמת החומר החסר. החונכות מתואמת ע"י מנהל הסטודנטים.
 • סטודנט ששרת במילואים יקבל, ללא תשלום, כל חומר (תקצירים, תרגילים וחומרי לימוד אחרים) שחולק לסטודנטים במהלך הקורס בעת ששהה במלואים. לשם קבלת החומר יש לפנות למרצה הקורס.
 • אגודת הסטודנטים פועלת להכנת מאגר סיכומי שיעור בקורסי מבואות ובקורסים מרכזיים. סטודנט ששירת במילואים יקבל, ללא תשלום, תקצירי שיעורים מהם נבצר ממנו להשתתף עקב השירות במילואים, וזאת בתנאי שהם קיימים.
 • סטודנט ששירת במילואים (שירות של 14 יום רצופים, או שירות במספר רב של 21 ימים מצטברים בסמסטר) זכאי לקבל כרטיס צילום הכולל 80 צילומים. הסטודנט יוכל לקבל הטבה זו ע"י הצגת "אישור מילואים" בפני דיקן הסטודנטים, ולא יאוחר משבועיים מתום שירות המילואים.

פטור משכר לימוד נוסף

 • סטודנט ששירת במילואים 12 יום או יותר במהלך סמסטר, ובשל כך הפסיק לימודיו בקורס ונאלץ להירשם לקורס מחדש, לא יחויב בשכר לימוד נוסף וזאת בתנאי שהסטודנט הודיע על הפסקת לימודיו בקורס עד שבוע ימים לפני מועד הבחינה.

המרת שרות המילואים בנקודות זכות אקדמיות

 • סטודנט לתואר ראשון ששרת במילואים תקופה רצופה של 14 ימים ומעלה במהלך הסמסטר רשאי להזדכות ב- 2 נקודות זכות אקדמיות שוות ערך לקורס בחירה בתואר. את הבקשה יש להפנות לדיקן הסטודנטים בצרוף אישור על שירות המילואים. המרת שרות המילואים בנקודות זכות אקדמיות מתאפשרת רק פעם אחת במהלך הלימודים לתואר.

נוהל הגשת הבקשות

 • בנושאים הקשורים להשלמת חובות במהלך הסמסטר (תרגילים, עבודות וכדומה), יפנה הסטודנט ישירות למרצה הקורס.
 • סטודנטים שנתקלו בבעיה הנובעת משירות מילואים שלא הצליחו להתגבר עליה, מוזמנים לפנות לדיקן הסטודנטים.
 • בנושאים הקשורים לבחינות במועדים מיוחדים ולהמרת שרות המילואים בנקודות זכות, יש להגיש בקשה ישירות לדיקן הסטודנטים.
 • סטודנט המבקש לממש את זכאותו לשרות כלשהו (למשל, כרטיס צילום) בגין שירותו במילואים יפנה לדיקנית הסטודנטים למימוש קבלת השרות.

 

מוקד טלפוני בנושא זכויות מילואים

התאחדות הסטודנטים בישראל מפעילה לנוחיותכם הסטודנטים, מוקד מילואים.

למידע נוסף ושעות הפעילות לחץ כאן.

 

 


המרכז האקדמי פרס במקום שלישי בדירוג המכללות הכי מתחשבות

לדבר דיקן הסטודנטים לחץ כאן

הדפסשלח לחבר
Real Time Web Analytics עבור לתוכן העמוד