דלג על כניסה לחברים רשומים
כניסה לחברים רשומים

כניסה לחברים רשומים

   :
 
הרשמה לאתר  |  שכחת סיסמא?
דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners

תכנית לימודים תואר ראשון במערכות בריאות

 

מבנה כללי

 

סך נקודות הזכות הנדרשות להשלמת התואר הוא 121 (123*) נ"ז הנפרשות על פני שלוש שנים אקדמיות – תשעה סמסטרים. התכנית כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה, סמינר ופרויקט גמר.

 

מבנה כללי של תכנית הלימודים (נ"ז)

 

 

 

 שנה א 

שנה ב'   

 שנה ג'  

 סה"כ

 

 סמס' א'

 סמס' ב'

סמס'  קיץ

 סמס' א'

סמס' ב' 

סמס' קיץ

 סמס' א'

סמס' ב' 

סמס' קיץ 

 

 קורסי חובה

 14

 15

 9

 15

18

(20*)

 7

 15

 7

 3

 103

( 105*)

 סמינר

 -

 -

 -

 3

 3

 פרויקט גמר

 -

 -

 -

 -

 

 

 5 

 

 קורסי בחירה

 -

 -

 -

 -

 2**

 4

 10

 סה"כ נ"ז

38  

42 (44*)

41 

121 (123*)

 

  

שעה סימסטריאלית פרונטאלית (ש"ס) – 1 נ"ז

* לסטודנטים החייבים בלימודי אנגלית מתקדמים ב'
** קורס רב תחומי 'זהות ישראלית' המיועד לכלל תלמידי המכללה


תכנית הלימודים בחלוקה לשנות לימוד (ממחזור ג' ואילך)


שנה א'

 

סמסטר שם הקורס

נ"ז

ש"ס

סוג הקורס$ דרישות קדם
- אנגלית טרום בסיסי א' / ב' *

-

8/6

שיעור

--

 א' שימושי מחשב - גליון אלקטרוני 

 0

0

שיעור

--

א' מתמטיקה **

3

4

שו"ת

--

א' אוריינות אקדמית

2

2

שיעור

-- 

א' פסיכולוגיה בניהול

3

3

שיעור

-- 

א' מבוא לסוציולוגיה

3

3

שיעור

--

א' יסודות החשבונאות

3

3

שיעור

-

סה"כ סמסטר א'
(לא כולל לימודי אנגלית)

14

15

-

-

ב' אנגלית בסיסי*

-

6

שיעור אנגלית טרום בסיסי
ב' יסודות השיווק

 3

 3

שיעור

--

ב' מבוא למשפט

 3

 3

שיעור

--

ב' מבוא להתנהגות ארגונית

 3

 3

שיעור פסיכולוגיה בניהול 
ב' יסודות המימון

3

 3

שיעור מתמטיקה 
ב' סטטיסטיקה א' 

 3

 4

שו"ת

--

  סה"כ סמס' ב'
(לא כולל לימודי אנגלית)

 15

16

 -

 --

 קיץ מבוא למערכות מידע

3

 3

 שיעור

--

 קיץ כלכלה - מיקרו

3

3

שו"ת

--

 קיץ סוציולוגיה של הבריאות

3

שיעור  מבוא לסוציולוגיה 
  סה"כ סמסטר קיץ 

-- 

  סה"כ שנה א'

 38

40

   

 

 *  התכנית המוצגת הנה עבור סטודנטים שרמת האנגלית מחייבת לימוד קורס טרום בסיסי א' (8 שעות לימוד שבועיות) או טרום בסיסי ב' (6 שעות שבועיות) בסמסטר הראשון ללימודיהם. סטודנטים שציון בחינת המיון שלהם יסווג אותם לרמת 

     אנגלית מתקדמת או פטור ילמדו בהתאם לרמתם.

**  פטור מהקורס יינתן למי שלמד ועבר בהצלחה קורס מקביל במוסד אקדמי אחר.

$  בשיעורים מסוג שו"ת – התרגיל הוא אינטגרלי בתוך השיעור וניתן ע"י המרצה.

 

שנה ב' 

סמסטר שם הקורס

נ"ז

ש"ס

סוג הקורס דרישות קדם
א' אנגלית מתקדמים א'

-

4

- אנגלית בסיסי
א' חוק ומשפט במערכת בריאות

3

3

שיעור מבוא למשפט
א' מימון ציבורי ורווחה

 3

 3

 שיעור כלכלה - מיקרו, יסודות המימון
א' סטטיסטיקה ב'

3

3

שו"ת סטטיסטיקה א', מתמטיקה
א'  עקרונות בכלכלת שירותי בריאות  

 3

שיעור  כלכלה - מיקרו 
א' יסודות הניהול

3

3

שיעור מבוא להתנהגות ארגונית
סה"כ סמסטר א' (לא כולל לימודי אנגלית)

15

15 

- -
ב' אנגלית מתקדמים ב'

2

4

שיעור אנגלית מתקדמים א'
ב' מבוא למינהל ומדיניות ציבורית

3

3

שיעור

--

ב' תמחור ותקצוב במערכת הבריאות

3

3

שיעור יסודות החשבונאות, יסודות המימון
ב' מבוא לאפידמיולוגיה

4

4

שו"ת סטטיסטיקה ב'
ב' סוגיות בביטוחי בריאות ושב"ן

3

3

שיעור מימון ציבורי ורווחה
 ב' מערכות בריאות בעולם

 2

 2

שיעור -- 
ב' ניהול מערכות מידע במערכות בריאות

3

3

שיעור מבוא למערכות מידע
ב' קורס כלל מכללתי: זהות ישראלית

2

2

שו"ת

סטטיסטיקה ב'

ב' קורס בחירה

2

2

שיעור

מבוא למערכות מידע  

- סה"כ סמסטר ב'

20 (22*)

20 (26*)

- -
קיץ  אתיקה במערכות בריאות

2

2

שיעור --
קיץ  שיטות מחקר 

שו"ת  אנגלית מתקדמים ב' או פטור 
- סה"כ סמסטר קיץ 

7 

-- 
-   סה"כ שנה ב'

42 (44*) 

42 (46*) 

-- 

 

*  לסטודנטים החייבים בלימודי אנגלית מתקדמים ב'

 

שנה ג'

 

סמסטר שם הקורס

נ"ז

ש"ס

סוג הקורס דרישות קדם
שנתי
(סמס' א'+ב')
פרויקט גמר 

 5

 5

פרויקט גמר   לפחות 80 נ"ז
פרויקט גמר למצטיינים * 
א'  מינהל בריאות הנפש 

2

שיעור -- 

א'

ניהול הרפואה באסונות ואירועים רב נפגעים

2

2

שיעור --
א' מערכות בריאות בישראל

3

3

שיעור --
א' מרכזים רפואיים - אסטרטגיה ותכנון

 3

 3

 שיעור מימון ציבורי ורווחה
א' ניהול משאבי אנוש בבריאות

2

2

שיעור מבוא להתנהגות ארגונית
א' ניהול טכנולוגיות במערכות בריאות

3

3

שו"ת מבוא לאפידמיולוגיה
- סה"כ סמסטר א'

17.5

17.5

 -  -
ב' ניהול סיכונים רפואיים ובטיחות הטיפול

2

2

שיעור

סטטיסטיקה א'

ב' לוגיסטיקה ותפעול במערכות בריאות

3

3

שיעור

מתמטיקה, סטטיסטיקה א'

ב' סמינר - סוגיות נבחרות במינהל מערכות בריאות

3

3

סמינר יסודות הניהול ולפחות 80 נ"ז
ב' ניהול מרפאה בקהילה

2

2

שיעור --
ב' 2 קורסי בחירה

4

4

שיעור --
- סה"כ סמסטר ב'

16.5

16.5

- -
קיץ קידום איכות ברפואה

3

3

שיעור --
קיץ  2 קורסי בחירה 

 4

שיעור   
  סה"כ סמסטר קיץ 

 7

 7

   
- סה"כ שנה ג'

 41

41

- -

 

*  מיועד לכ-20 סט' מצטיינים בעלי פוטנציאל גבוה והישגים מיוחדים, במקום פרויקט הגמר ה"רגיל"

 

 


קורסי בחירה

 


יש ללמוד 10 נ"ז קורסי בחירה (5 קורסים), החל משנה ב'.
קורסי הבחירה יוצעו מתוך הרשימה להלן ובהתאם לביקוש (לא ינתנו כל הקורסים בכל שנה).

 


 

שם הקורס

נ"ז

ש"ס

סוג הקורס דרישות קדם
זהות ישראלית *

2

2

שיעור --
מיומנות תקשורת בין אישית בעבודה במינהל רפואי

2

2

שיעור מבוא לסטטיסטיקה
בריאות ורווחה

 2

2

 שיעור מימון ציבורי ורווחה
יחסי מטפל מטופל

2

2

שיעור -
רפואה משלימה: סיכונים וסיכויים

2

2

שיעור -
בריאות ומגדר

2

2

שיעור -
ביואתיקה

2

2

שיעור --
שיווק ופרסום במערכות בריאות

2

2

שיעור יסודות השיווק
התנהגות צרכנים

2

2

שיעור יסודות השיווק
דיני תאגידים

2

2

שו"ת

מבוא

יסודות תורת ההחלטות

2

2

שיעור מבוא להתנהגות ארגונית
דיני ויחסי עבודה

2

2

שיעור --
ניהול קריירות בארגונים

2

2

שיעור יסודות הניהול
השפעת דיני קניין רוחני על מדיניות בריאות

2

2

שיעור --
ניהול והטמעת איכות השירות במערכות הבריאות 

2

2

שיעור --
תכנון אסטרטגי של מערכות בריאות 

2

2

שיעור מערכות בריאות בישראל
מערכת הבריאות בישראל - סדנת הרצאות אורח 

2

2

סדנת הרצאות אורח -- 

 

 

תכנית הלימודים, היצע הקורסים, המעבר משנה לשנה ודרישות הסיום של התואר, כפופים לשינויים אשר יתקבלו מעת לעת בידי המרכז האקדמי פרס, משיקולים אקדמיים ו/או פדגוגיים.

 

הדפסשלח לחבר
Real Time Web Analytics עבור לתוכן העמוד